Netwerk Onderwijs Advies | info@noa-bv.nl
Interim Management Onderwijs

Interim management onderwijs 

NOA verzorgt het interim management in uw school of stichting. Kwaliteit staat voorop!   

Onze interim managers kennen het onderwijs van binnenuit. Zij pakken problemen op adequate wijze aan, zorgen voor duurzame resultaten en creëren draagvlak binnen de organisatie voor (de geplande) onderwijsontwikkelingen.

Staat u voor:

-       complexe onderwijsvernieuwingen,

-       plotselinge afwezigheid van een directeur, rector of bestuurder

-       problematische cultuuraspecten

-       situaties waar tijdelijk extra leiderschap en management noodzakelijk is

een NOA interim manager zorgt niet alleen voor continuïteit, maar ook voor vernieuwing en ontwikkeling..

Naast de eigen medewerkers beschikt NOA over een netwerk van interim managers met ervaring in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs (inclusief het Speciaal Onderwijs), het HBO en ROC's. Onze interim managers werken vanuit een door de klant geformuleerde opdracht.  Alle interim managers krijgen een eigen NOA begeleider die regelmatig met hem/haar om tafel zit. Deze begeleider neemt ook contact met u op om de kwaliteit van het geleverde werk en de voortgang te evalueren.